Vassijaure Vuoggatjålme

En fjällvandring som föralltid finnas i mina tankar.